Samsung C27F390FHE (LC27F390FHEXXV) 27" Black - Màn hình LED cong