HDD Seagate 2TB/ Cache 64MB/ Sata 3 (6.0 GB/s) - Chính Hãng